sábado, 20 de noviembre de 2010

Exposicion CeNTenario Lugo

O Sindicato unico de oficios varios da CNT Confederación Nacional do Traballo LUGO
Sauda a todos os obreiros,o tempo que vos invita a asistir a Exposicion que con motivo do centenario de esta central sindical, colgaran na sala Uxio Novoneyra sita na Rua Quiroga Ballesteros de esta cidade desde o dia 12 o 25 de Novembro do ano en curso.
A exposición está basada no libro "Cien imágenes para un centenario. CNT (1910-2010)" . O libro esta editado pola Fundación Anselmo Lorenzo (FAL).
O libro pretende resumir a historia da CNT e do movemento obreiro a partir de cen acontecementos históricos. Cada un destos, será tratado nunha doble páxina;na da dereita recollese unha imaxe alusiva (fotografía, grabado, cartel…) e na páxina da esquerda está o comentario de algún especialista (historiadores, pedagogos, economistas, periodistas…). As imáxes agruparánse en 6 grupos temáticos: As Raíces (1836-1874), os Oríxenes (1874-1910), Os Primeros Pasos (1910-1931), a Revolución (1931-1939), A Loita (1939-1975), A Reconstrucción (1975-2010).
A exposición está montada seguindo o mesmo esquema e poñendo en paneis as mesmas fotografías, pero sin os
comentarios escritos que van a aparecer no libro.

As BAF Lugo ca SANIDADE PUBLICA